hlavní foto

Pražské kláštery

V období středověku a raného novověku představovaly kláštery klíčové místo duchovního života představených a členů jednotlivých řád, čemuž odpovídala i honosnost a architektonická výjimečnost jednotlivých staveb. Nejstarším klášterem na území Prahy není klášter břevnovský, jak se mnozí domnívají, ale svatojiřský na Pražském Hradě. Založila jej asi v roce 976 abatyše Mlada, pravnučka sv. Ludmily, která se též významnou měrou zasloužila o založení pražského biskupství. Zmiňovaný břevnovský klášter je dnes nejstarší fungující klášter u nás. Známý klášter sv.Anežky České, který založila přemyslovská princezna Anežka zřejmě roku 1231, jako první klášter klarisek severně od Alp a tento klášter je tak první gotickou stavbou v Praze.