hlavní foto

Sudety v černobílých fotografiích

Nová galerie Czech Photo Centra v Nových Butovicích predstavuje výstavu našeho předního fotografa Jaroslava Kučery - Sudety. Fotografie pro tuto zajímavou výstavu vznikali od 90.let, kdy Jaroslav Kučera začal fotografovat lidi, zdejší kraj a nastupující nový řád. Zdejší nová galerie je členěna na vnitřní prostor s výstavami našich i zahraničních fotogramů. Zajímavý je i vnější prostor galerie, který nepřehlédnete díky nové plastice Davida Černého = Trifot. Součástí centra je i fotografický archiv a kavárna.

Česká mše vánoční

V pondělí 19.2. od 19 hod. si můžete poslechnout tradiční Českou mši vánoční v KC Zahrada na Chodově. Slavná mše v podání Malého evropského orchestru s dirigentem Josefem Popelkou ml. začne v 19 hod.. Česká mše vánoční - Hej mistře, je naší nejznámější vánoční mší, jejímž autorem, tedy skladby i textu je skladatel Jan Jakub Ryba. Mše vznikla v roce 1796 a oslavuje narození Ježíše Krista, líčí připravovanou cestu ovčáků do Betléma a jejich blaženost a plesání při spatření vykupitele.

mince48

Stále oblíbený sborový zpěv

Sborový zpěv má v našich krajích dlouhou a bohatou tradici. Pěvecké spolky byly zakládány od poloviny 18.století. Mezi nejstarší dosud fungující sbory v Praze patří Zpěvácký spolek Hlahol. Již v roce 1868 byla u nás založena Jednota zpěváckých spolků a českoslovanských. I dnes lze v Praze najít řadu zavedených a dobře fungujících pěveckých sborů, které jsou otevřeny i novým členům. I dnes má sborový zpěv u nás zastřešující organizaci - Unie českých pěveckých sborů, která sdružuje naše neprofesionální soubory a propaguje český sborový zpěv.

Klavírní festival v Rudolfinu

Od soboty 19.11. do soboty 26.11. se uskuteční  Praze již 4.ročnik Klavírního festivalu Rudolfa Firkušného. Jedná se o jediný festival svého druhu v Praze, který je věnován klavírní tvorbě. Tak jako každý rok, tak i tento rok festival představí 4 špičkové světové klavíristy. Pořadatelem festivalu je Pražské jaro. Pro zajímavost - Rudolf Firkušný byl jedním z našich nejslavnějších klavíristů, byl žákem Leoše Janáčka a Josefa Suka, velkým přítelem Bohuslava Martinů. V naší zemi se představil po dlouhých letech v roce 1990 na Pražském jaru, kdy se na pódiu v Rudolfinu setkal se svým přítelem, dirigentem Rafaelem Kubelíkem. Všechny 4 koncerty festivalu se konají v Rudolfinu a záčátky jsou od 19.30 hod.

Pozvánka do Národní galérie a Národního technického muzea

U příležitosti vzniku Československé republiky se 28.října můžete zdarma podívat do Veletržního paláce a dalších expozic Národní galérie. Bohužel se volný vstup nevztahuje na Slovanskou epopej, kterou pořádá Galerie hlavního města Prahy ve spolupráci s magistrátem. V tento den si však můžete prohlédnout, jak stále sbírky, tak i aktuální výstavy, jako například - výstavu americké grafiky ze sbírek National Gallery of Art z Washingtonu ve Veletržním paláci nebo přehlídku tvorby francouzského malíře Henry Rousseau v Paláci Kinských na Staroměstském náměsti či výstavu obrazů inspirovaná dílem Rembrandta ve Šternberské paláci na Hradčanském náměstí. Slevu na vstupném v tento sváteční den získáte také v Národním technickém muzeu, kde platí jednotné vstupné 50 Kč.