hlavní foto

Přehlídka tvorby Jana Kaplického

Až do 12.3. můžete v galérii Tančící dům navštívit zajímavou výstavu - Nekonečno Jana Kaplického. Výstava zobrazuje v rámci tří oddělení průřez tvorbou a životem našeho významného architekta. První oddělení pomocí fotografií a modelů ukazuje nejvýznamnější práce Jana Kaplického. Druhé oddělení představuje autorovu inspiraci - rodinné zázemí, a projekty vytvořené před emigrací do Británie i jeho porevoluční tvorbu v Česku. Výstava ukazuje Kaplického také jako designéra nábytku, šperků, nádobí nebo módy. Hned v přízemí je umístěn obrovský návrh Národní knihovny z lega, který je rozříznutý a krásně ukazuje systém, jak knihovna měla fungovat. Výstava je otevřená denně od 9 do 20 hod..

Radim Hladík = legenda naší rockové kytary

Až do 28.2. máte příležitost vidět v Popmuseu v KC Kaštan na Bělohorské navštívit výstavu fotografií a dokumentů s názvem Sedm desetiletí s Radimem Hladíkem. Skvělý kytarista Radim Hladík byl také renomovaný skladatel a producent řady alb svých kolegů z branže. Nezapomenutelné jsou zvláště skladby Čajovna nebo píseň Sluneční hrob, kterou později proslavil film Pelíšky. V polovině šedesátých letech byl členem legendárních Matadors a na podzim roku 1968 stal Radim Hladík u zrodu skupiny Blue Effect. Když skupinu opustil Vladimír Mišík, stal se Radim Hladík postupně stal lídrem skupiny a získal pověst našeho nejtechničtějšího kytaristy.

Sudety v černobílých fotografiích

Nová galerie Czech Photo Centra v Nových Butovicích predstavuje výstavu našeho předního fotografa Jaroslava Kučery - Sudety. Fotografie pro tuto zajímavou výstavu vznikali od 90.let, kdy Jaroslav Kučera začal fotografovat lidi, zdejší kraj a nastupující nový řád. Zdejší nová galerie je členěna na vnitřní prostor s výstavami našich i zahraničních fotogramů. Zajímavý je i vnější prostor galerie, který nepřehlédnete díky nové plastice Davida Černého = Trifot. Součástí centra je i fotografický archiv a kavárna.

Česká mše vánoční

V pondělí 19.2. od 19 hod. si můžete poslechnout tradiční Českou mši vánoční v KC Zahrada na Chodově. Slavná mše v podání Malého evropského orchestru s dirigentem Josefem Popelkou ml. začne v 19 hod.. Česká mše vánoční - Hej mistře, je naší nejznámější vánoční mší, jejímž autorem, tedy skladby i textu je skladatel Jan Jakub Ryba. Mše vznikla v roce 1796 a oslavuje narození Ježíše Krista, líčí připravovanou cestu ovčáků do Betléma a jejich blaženost a plesání při spatření vykupitele.

mince48

Stále oblíbený sborový zpěv

Sborový zpěv má v našich krajích dlouhou a bohatou tradici. Pěvecké spolky byly zakládány od poloviny 18.století. Mezi nejstarší dosud fungující sbory v Praze patří Zpěvácký spolek Hlahol. Již v roce 1868 byla u nás založena Jednota zpěváckých spolků a českoslovanských. I dnes lze v Praze najít řadu zavedených a dobře fungujících pěveckých sborů, které jsou otevřeny i novým členům. I dnes má sborový zpěv u nás zastřešující organizaci - Unie českých pěveckých sborů, která sdružuje naše neprofesionální soubory a propaguje český sborový zpěv.