hlavní foto

Česká mše vánoční

V pondělí 19.2. od 19 hod. si můžete poslechnout tradiční Českou mši vánoční v KC Zahrada na Chodově. Slavná mše v podání Malého evropského orchestru s dirigentem Josefem Popelkou ml. začne v 19 hod.. Česká mše vánoční - Hej mistře, je naší nejznámější vánoční mší, jejímž autorem, tedy skladby i textu je skladatel Jan Jakub Ryba. Mše vznikla v roce 1796 a oslavuje narození Ježíše Krista, líčí připravovanou cestu ovčáků do Betléma a jejich blaženost a plesání při spatření vykupitele.

mince48

Stále oblíbený sborový zpěv

Sborový zpěv má v našich krajích dlouhou a bohatou tradici. Pěvecké spolky byly zakládány od poloviny 18.století. Mezi nejstarší dosud fungující sbory v Praze patří Zpěvácký spolek Hlahol. Již v roce 1868 byla u nás založena Jednota zpěváckých spolků a českoslovanských. I dnes lze v Praze najít řadu zavedených a dobře fungujících pěveckých sborů, které jsou otevřeny i novým členům. I dnes má sborový zpěv u nás zastřešující organizaci - Unie českých pěveckých sborů, která sdružuje naše neprofesionální soubory a propaguje český sborový zpěv.

Klavírní festival v Rudolfinu

Od soboty 19.11. do soboty 26.11. se uskuteční  Praze již 4.ročnik Klavírního festivalu Rudolfa Firkušného. Jedná se o jediný festival svého druhu v Praze, který je věnován klavírní tvorbě. Tak jako každý rok, tak i tento rok festival představí 4 špičkové světové klavíristy. Pořadatelem festivalu je Pražské jaro. Pro zajímavost - Rudolf Firkušný byl jedním z našich nejslavnějších klavíristů, byl žákem Leoše Janáčka a Josefa Suka, velkým přítelem Bohuslava Martinů. V naší zemi se představil po dlouhých letech v roce 1990 na Pražském jaru, kdy se na pódiu v Rudolfinu setkal se svým přítelem, dirigentem Rafaelem Kubelíkem. Všechny 4 koncerty festivalu se konají v Rudolfinu a záčátky jsou od 19.30 hod.

Pozvánka do Národní galérie a Národního technického muzea

U příležitosti vzniku Československé republiky se 28.října můžete zdarma podívat do Veletržního paláce a dalších expozic Národní galérie. Bohužel se volný vstup nevztahuje na Slovanskou epopej, kterou pořádá Galerie hlavního města Prahy ve spolupráci s magistrátem. V tento den si však můžete prohlédnout, jak stále sbírky, tak i aktuální výstavy, jako například - výstavu americké grafiky ze sbírek National Gallery of Art z Washingtonu ve Veletržním paláci nebo přehlídku tvorby francouzského malíře Henry Rousseau v Paláci Kinských na Staroměstském náměsti či výstavu obrazů inspirovaná dílem Rembrandta ve Šternberské paláci na Hradčanském náměstí. Slevu na vstupném v tento sváteční den získáte také v Národním technickém muzeu, kde platí jednotné vstupné 50 Kč.

Lucas Cranach na Hradčanech

Až do 22.1.2017 se ve Šternberském paláci na Hradčanském náměstí koná výstava zhruba 30 obrazů předního evropského renesančního malíře - Lucase Cranacha, dále jeho dílny a pokračovatelů pod hlavičkou Národní galérie. Lucas Cranach (1472-1553) byl na trhu s uměním zajímavý například tím, že pracoval, jak pro hybatele něměcké reformace Martina Luthera, tak i pro katolickou církev a konkrétně pro Albrechta Braniborského. Výstava představuje i zajímavý příběh kvalitních falzifikátů obrazů Lucase Cranacha. Na výstavě je možné vidět populární díla, jako Starý pošetilec nebo Žehnající Jezulátko. Ústředním exponátem je desková malba Zákon a Milost. Výstavu doprovází precizně připravený doprovodnýb program sestávající s z přednášek odorníků, nejbližší se konají 15.10. a 16.10..

mince48