hlavní foto

Velikonoce ve Ctěnicích

Už tuto sobotu 19.3. a neděli 20.3. se v Zámeckém areálu ve Ctěnicích u Vinoře konají velikonoční řemeslné dílny a trhy. Na oba dva dny je připraven poutavý program, a to od 10 do 17 hod.. Na místě se setkáte například se splétáním pomlázek, pečením jidášů, drátováním velikonočních symbolů, zdobením kraslic. Zároveň bude i možnost prohlédnout si zdejší zámek, jehož historie sahá až do roku 1550, kdy byl přestavěn z gotické tvrze.Posledním soukromým majitelem zámku byl vídeňský velkoobchodník a podnikatel Alexandr Schöller. Od roku 1945 zámek chátral a proto byl roku 1993 převeden do vlastnictví hlavního města Prahy. Součástí areálu je zámecký park, hospodářské budovy a jízdárna. Aktuálně v areálu můžete navštívit výstavu přední české sochařky a keramičky Marty Taberyové.

Změny klimatu

Taky si občas říkáte, co se to s tím počasím děje a kam to spěje? Pokud Vás toto téma zajímá a jste tak trochu zvědaví, zkuste nahlédnout na teoreticky i prakticky podležené názory a modely našich dvou největších poskytovatelů předpovědi počasí a dalších meteorologických zpráv - jednak je to Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) a pak také Meteocentrum. Obě tyto instituce sledují změny klimatu a snaží se sumarizovat možné důsledky změn a pohledy do budoucna. Zajímavostí v tomto směru je model vývoje teploty a srážek kolem roku 2030 od ČHMÚ. Tématu zkoumání klimatický změn a změn ekosystému se na skutečně odborné úrovni věnuje i speciální ústav AV - Ústav výzkumu globální změny.

Stará čistírna odpadních vod v Bubenči

Pokud se vydáte ze Stromovky pěšky po proudu řeky do Bubenče, tak si cestou určitě všimnete areálu bývalé čistírny odpadních vod. Areál unikátní čistírny odpadních vod, který pochází z počátku 20.století, je dnes národní kulturní památkou. V rámci prohlídek můžete v areálu spatřit velmi zachovalé technologické zařízení - lapače písku, stavidla, sedimentační nádrže i unikátní strojovnu s funkčními parními stroji z roku 1903. Čistírna sloužila svému účelu až do roku 1967, kdy byla spuštěna moderní mechanicko-biologická čistírna na nedalekém Císařském ostrově. Areál můžete navštívit celoročně, a to v rámci komentovaných prohlídek s průvodcem. Dobrým tipem pro návštěvu může být datum - sobota 19.3., kdy si připomeneme Mezinárodní den vody a v areálu je připraven skutečně zajímavý program.

mince48

Dokumentární filmy o lidských právech

Projekt Promítej i ty! umožňuje legální stažení kvalitních dokumentárních filmů zdarma. Jedná se zejména o filmy, které byly nebo jsou součástí programu Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět. V současné době si můžete vybrat z kolekce 37 filmů z Evropy, Ameriky, Oceánie, které jsou v původním znění s českými titulky, přičemž součástí kolekce jsou i české filmy. Pokud by se Vám stažení filmů z webových stránek projektu zdálo složité, tak si filmy můžete půjčit na DVD. Filmy si může půjčit kdokoliv a promítat kdekoliv s jedinou podmínkou, že se na projekci nemá vybírat vstupné.

Operní diva Jarmila Novotná

Až do 10.4. můžete v berounském Muzeu Českého krasu navštívit výstavu věnovanou naší proslulé sopranistce Jarmile Novotné (1907 - 1994). Expozice představuje život a dílo naší operní divy a konkrétně se zde setkáte s fotografiemi Jarmily Novotné, včetně fotografií z její domovské scény - Metropolitní opery v New Yorku, kde učinkovala 16 sezón. Dále jsou na výstavě k vidění i propagační materiály k operním vystoupením (dobový tisk, reklamy, plakáty, programy) a osobní korespondence. Základní informace o životě pěvkyně jsou umístěny na informačních panelech. Berounská výstava se nachází jen několik málo kilometrů od někdejšího milovaného domova Jarmily Novotné, a to obce Liteň. Zámek Liteň byl pro Jarmilu Novotnou domovem, který ale kvůli emigraci musela opustit hned dvakrát. Výstavu doprovází i zajímavý doprovodní program - umělecké dílny, přednášky a besedy se zajímavými hosty.

mince48