hlavní foto

Na kole okolo bitvy u Kolína

V roce 1757 se uskutečnila poblíž Kolína jedna z nejvýzamnějších bitev 18.století, při které se střetla vojska pruského krále Fridricha II. s rakouskou armádou polního maršála Leopolda Duna, posílenou o saské jezdecké pluky. V bitvě zvítězila silnější rakouská armáda, jež tak potěšila Marii Terezii a měla rozhodující vliv na ukončení sedmi leté války. Tímto historickým exkurzem je inspirovaná pohodová 20 km cyklotrasa vedoucí po asfaltur či udržovaných polních cestách. Během cesty zavítáte například do Křečhoř, kde je památník bitvy, dále na Kamhájek, kde se narodil Gustav Frištejnský, pak do Nové Vsi s kostelem sv.Václava a konec je u starého židovského hřbitova založeného v 15.století.