Proč se lidé s demencí drbou: Příčiny a řešení
Zdroj: Pixabay
|

Proč se lidé s demencí drbou: Příčiny a řešení

Have you ever wondered why people with dementia often exhibit scratching behavior? In this article, we will explore the possible reasons behind this phenomenon and discuss potential solutions. Join us as we unravel the mysteries behind this common behavior and find ways to address it effectively.

Proč se u osob s demencí vyskytuje potřeba častého drbání?

Existuje několik důvodů, proč lidé s demencí vykazují potřebu častého drbání. Jednou z příčin může být zvýšená úzkost nebo pocit samoty, kterým drbání poskytuje určitou úlevu. Dalším faktorem může být touha po fyzickém kontaktu a pocitu blízkosti s ostatními. Drbání může být také způsobem, jak si dotyčný vyjadřuje své emoce a komunikuje s okolím, zejména když slovní komunikace začíná být obtížná.

Pro řešení této potřeby je důležité zabezpečit prostředí, ve kterém je dotyčný spokojený a cítí se bezpečně. Poskytnutí dostatečného množství pozornosti a fyzického kontaktu může pomoci snížit potřebu drbání. Důležitým prvkem je také porozumění a empatický přístup k potřebám osob s demencí, abychom jim mohli poskytnout adekvátní podporu a porozumění v jejich chápání světa.

Jakým způsobem může demence ovlivnit chování a komunikaci jedince?

Jakým způsobem může demence ovlivnit chování a komunikaci jedince?

Demence může mít výrazný vliv na chování a komunikaci jedince. Lidé s demencí mohou projevovat různé neobvyklé a nepochopitelné reakce, které ne vždy bývají snadno pochopitelné pro okolí. Některé způsoby, jak demence může ovlivnit chování a komunikaci, zahrnují:

 • Změny v paměti a schopnosti soustředit se: Lidé s demencí mohou mít obtíže s pamětí a tím pádem se mohou často opakovat ve stejných otázkách nebo příbězích. Také mohou mít problémy s koncentrací.
 • Změny v emocionálních reakcích: Demence může vést k nekontrolovaným emocionálním výbuchům, jako jsou náhlé záchvaty pláče nebo vzteku, bez zjevného důvodu.
 • Ztráta schopnosti komunikace: Jedinci s demencí mohou mít obtíže vyjádřit své myšlenky a pocity slovy nebo mohou mluvit nesouvisle.

Problém Řešení
Neustálé opakování otázek Zůstaňte trpěliví a klidní, a pokuste se odpovědět věcně a jednoznačně.
Výbuchy emocí Pokusit se uklidnit jedince tím, že mu dáte prostor pro vyjádření emocí, a pak mu nabídnout podporu.

Přehled nejčastějších příčin drbání u lidí s demencí

Přehled nejčastějších příčin drbání u lidí s demencí

Existuje mnoho důvodů, proč lidé s demencí začínají trpět svěděním a neustálým potřebou drbat se. Mezi nejčastější příčiny patří:

 • Kožní podráždění: Lidé s demencí mohou mít citlivou pokožku, která reaguje na různé podněty ve svém okolí.
 • Nervové impulsy: Demence může způsobit změny v mozku, které vedou k nepředvídatelným nervovým impulsům, které mohou vyvolat svědění.
 • Psychický stres: Emoční stres a úzkost mohou být také faktorem vedoucím k drbání u lidí s demencí.

Příčina Řešení
Kožní podráždění Použití jemných hydratačních krémů
Nervové impulsy Relaxační terapie a cvičení
Psychický stres Podpora prostředí klidu a pohody

Jak mohou rodina a pečovatelé pomoci zvládnout neustálé drbání?

Jak mohou rodina a pečovatelé pomoci zvládnout neustálé drbání?

Jednou z častých příčin neustálého drbání u osob s demencí může být nedostatek stimulace nebo pocit osamělosti. Proto je důležité, abyste se snažili zapojit svého blízkého do aktivit a udržovat ho co nejvíce zapojeného do rodinného života.

Pomocí jednoduchých technik a strategií mohou rodina a pečovatelé pomoci zvládnout neustálé drbání u osob s demencí. Níže najdete několik tipů, jak s tím efektivně pracovat:

 • Zkuste odvést pozornost od drbání pomocí pozitivní interakce a zaměření se na aktivity, které osobu baví.
 • Nabídněte svojí podporu a porozumění – osobám s demencí může pomoci, když mají pocit, že jsou slyšeny a chápány.
 • Vytvořte klidné a uklidňující prostředí, které může snížit úzkost a napětí spojené s drbáním.

Doporučené strategie a techniky pro snížení potřeby drbání u osob s demencí

Lidé s demencí často trpí potřebou drbání jako důsledek změn v jejich mozku a prostředí kolem nich. Existuje několik důvodů, proč se u osob s demencí vyskytuje toto chování, a je důležité pochopit tyto faktory pro efektivní řešení situace.

Mezi patří:

 • Poskytnutí dostatečně podnětného prostředí: Zajistěte osobám s demencí aktivitu a podněty, které je budou zajímat a zabaví, a tím se sníží potřeba drbání.
 • Podpora komunikace: Buďte trpěliví a snažte se porozumět potřebám a emocím osoby s demencí, což může snížit frustraci a potřebu drbání.
 • Uplatnění pomůcek a terapií: Využijte paměťové pomůcky, terapie a cvičení pro udržení mentálních schopností, což může omezit neklid a potřebu drbání.

Vztah mezi emocemi a drbáním u osob s demencí

Vztah mezi emocemi a drbáním u osob s demencí

Studie ukazují, že lidé s demencí mohou vykazovat zvýšenou potřebu drbání z různých důvodů. Tato chování mohou být spojena s jejich emocemi a potřebami. Některé možné příčiny drbání u osob s demencí zahrnují:

 • Úzkost a stres: Osoby s demencí mohou mít potíže vyjadřovat své pocity, což může vést k nárůstu úzkosti a stresu. Drbání může být jejich způsobem, jak se s těmito emocemi vypořádat.
 • Osamělost a nedostatek pozornosti: Lidé s demencí se mohou cítit osaměle nebo ignorováni, což může vést k potřebě přitahovat pozornost drbáním.
 • Fyzické nepohodlí: Drbání může být také způsobem, jak sdělit, že osoba s demencí trpí fyzickými nepříjemnostmi nebo potřebuje pomoc.

Je důležité porozumět těmto možným příčinám drbání u osob s demencí a hledat způsoby, jak s těmito chováními adekvátně zacházet. Poskytnutí podpory, empatie a porozumění může být klíčem k zvládání drbání u osob s demencí a zkvalitnění jejich života.

Proč je důležité porozumět motivacím za chováním osob s demencí?

Proč je důležité porozumět motivacím za chováním osob s demencí?

Porozumění motivacím za chováním osob s demencí je klíčové pro poskytování efektivní péče a komunikaci s těmito jednotlivci. Lidé s demencí se mohou chovat někdy neobvykle nebo obtížně, a je důležité zjistit, co tímto chováním chtějí vyjádřit. Následuje několik důvodů proč se lidé s demencí mohou drbat a jak můžeme těmto situacím lépe porozumět:

 • Nedostatečná komunikace: Osoby s demencí mohou mít obtíže vyjadřovat své potřeby nebo přání, což může vést k frustraci a následně ke „drbání“.
 • Fyzické nepohodlí: Někdy se lidé s demencí mohou drbat kvůli fyzickým nepohodlím, která nejsou schopni verbalizovat, jako je bolest, svědění nebo nepohodlí s oblečením.
 • Potřeba pozornosti: Někdy se jedinci s demencí mohou cítit osamělí nebo se snažit upoutat pozornost svého okolí tím, že se „drbou“.

Jak podpořit osobu s demencí a zajistit jí pohodlí bez častého drbání

Jak podpořit osobu s demencí a zajistit jí pohodlí bez častého drbání

Existuje mnoho důvodů, proč lidé s demencí se často drbou. Jedním z hlavních faktorů může být nedostatek stimulace nebo pozornosti. Osoby s demencí mohou cítit frustraci nebo nudu, což mohou vyjadřovat prostřednictvím drbání. Dalším faktorem může být úzkost nebo stres z neznámého prostředí nebo situace.

Je důležité porozumět těmto příčinám a najít způsoby, . Níže najdete několik tipů, jak toho dosáhnout:

 • Přinést do prostoru známé předměty, fotky nebo hudbu, která může napomoci uklidnit osobu s demencí.
 • Zajistit dostatek pozornosti a komunikovat s nimi klidným a laskavým hlasem.
 • Vytvořit rutinu a strukturu pro jejich každodenní život, což může minimalizovat stres a úzkost.

Klíčové Poznatky

V závěru je důležité si uvědomit, že drbání u lidí s demencí může být pro ně způsobem komunikace nebo projevu úzkosti. Je důležité hledat hlubší příčiny tohoto chování a snažit se najít řešení, které jim pomůže lépe porozumět a komunikovat. Měli bychom být trpěliví, empatičtí a naslouchat jim s porozuměním. Společně můžeme přispět k lepší kvalitě života lidí s demencí a poskytnout jim péči a podporu, kterou potřebují. Je naší společnou odpovědností jednat s respektem a soucitem vůči nim, aby se cítili přijati a důležití.
1. ‌https://www.medportal.cz/poradna/drbani-lidi-s-pokrocilou-demenci-v-everyday-job/

 1. https://www.srdcovky.cz/aktuality/proc-se-lide-s-demenci-drbi-mozne-priciny-a-reseni/

 2. https://www.zdrav.cz/zp/40662-Proc-pokrocila-demence-fci-drbi-zathle-osoby

 3. https://dementie.vital20.nl/cs/_why-do-people-with-dementia-also-talk-to-themselves

 4. https://www.wiskon.cz/dementia-blog.html?id=5:proc-se-lide-s-demenci-drbi

 5. https://prst-ne-ucho.cz/proc-lide-s-demenci-drbou-a-jak-tomu-pomoci/

Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *